Scroll to top
de en ro
Back
AUTOMATIZĂRI SCADA INSTALAȚII ELECTRICE de la A la Z Tablouri electrice

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SFÂNTU GHEORGHE S.A. – Reabilitarea și extinderea stației de epurare

Derulare
DENUMIRE PROIECT

Reabilitarea și extinderea stației de epurare – Aglomerarea Întorsura Buzăului

LUCRĂRI EXECUTATE

Proiectare electrică

Realizare instalație electrică de medie tensiune

Realizare instalație electrică de joasă tensiune

SISTEM SCADA

Alimentarea cu energie, inclusiv post transformator

Instalație de iluminat interior/exterior

Paratrăsnet

Instalație de împământare