Scroll to top
en ro
Înapoi
AUTOMATIZĂRI SCADA INSTALAȚII ELECTRICE de la A la Z

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SFÂNTU GHEORGHE S.A. – Reabilitarea și extinderea stației de epurare

Derulare
SCOP PROIECT

Reabilitarea și extinderea stației de epurare – Aglomerarea Întorsura Buzăului

VALOARE PROIECT

≈ 320.000 Euro

DOMENIU DE ACTIVITATE

Operator regional administrare apă. Epurare apă.

PROIECTARE ELECTRICĂ REALIZATĂ DE

Electromatic-Systems

TIP INVESTIȚIE

Fonduri europene

LUCRĂRI EXECUTATE

Realizare instalație electrică de medie tensiune, post de transformare

Realizare instalație electrică tehnologică completă

SISTEM SCADA

Instalație de iluminat interior/exterior

Paratrăsnet

Instalație de împământare

Livrare, conectare și parametrizare echipamente de câmp diverse