Scroll to top
en ro

Surse de tensiune in comutație

Surse de tensiune in comutatie

Tensiunea alternativă a reţelei este adaptată, de obicei, cu un transformator la necesităţiile modulului electronic şi aplicată unui redresor. Redresorul realizează conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu pulsatoriu.

Tensiunea redresată este aplicată unui filtru de joasă frecvenţă, corespunzător, până se obţine o tensiune medie cu un nivel al pulsaţiilor admis de celelalte module şi care asigură funcţionarea corectă a acestora. Tensiunea filtrată este aplicată unui modul stabilizator cu funcţionare liniară. Acest modul asigură la ieşire tensiuni constante sau variabile (prescrise) în raport cu variaţiile tensiunii de reţea, a sarcinii, a temperaturii şi a altor factori perturbatori. În structura cea mai complexă aceste surse dispun de module de protecţie şi de un modul de comandă şi control.

Surse in comutatie

Sursele de tensiune în comutaţie au, de asemenea, la bază principiul conversiei intermediare a energiei, implementat prin două structuri distincte.

  •  surse de tensiune în comutaţie fără separare galvanică, conversia energiei realizându-se între domeniile:
  •  surse de tensiune în comutaţie cu separare galvanică, conversia energiei realizându-se între domeniile:

Sursele de tensiune liniare asigură o calitate mai bună a tensiunilor şi curenţilor furnizaţi către sarcină. La sursele în comutaţie acest dezavantaj se reduce prin utilizarea unor filtre corespunzătoare.

Un alt dezavantaj al surselor în comutaţie constă în răspunsul mai lent la variaţii rapide ale parametrilor perturbatori. Din punctul de vedere al emisiei electromagnetice nivelului tensiunilor de zgomot este ridicat. Acest dezavantaj poate fi diminuat printr-un filtru corect dimensionat plasat la intrarea sursei. Acelaşi efect poate fi obţinut şi prin creşterea frecvenţei de lucru a elementelor de comutaţie.

Cu toate dezavantajele menţionate, la ora actuală, sursele în comutaţie sunt preferate tot mai mult în aplicaţiile industriale datorită dimensiunilor mici, puterii debitată în sarcină ridicată şi a preţului de cost scăzut.

Documentație pentru descărcare: