Scroll to top
en ro

Convertoare analog digitale

Lumea înconjurătoare este alcătuită în esență din semnale analogice: lumina, sunetul, căldura. Pentru a putea fi măsurate într-un sistem de calcul digital, aceste semnale trebuiesc convertite în valori numerice discrete.

Un convertor analog – digital (ADC) este un circuit electronic care convertește o tensiune analogică de la intrare într-o valoare digitală.

O caracteristică importantă a unui ADC o constituie rezoluția acestuia. Rezoluția indică numărul de valori discrete pe care convertorul poate să le furnizeze la ieșirea sa în intervalul de măsură. Deoarece rezultatele conversiei sunt de obicei stocate intern sub forma binară, rezoluția unui convertor analog-digital este exprimată în biți.

De exemplu, dacă rezoluția unui convertor este de 10 biți atunci el poate furniza 2^10 = 1024 valori diferite la ieșire. Dacă gama de măsurare este de 0-5V, rezoluția de măsurare va fi : (5V-0V) / 1024 = 0,005V = 5mV.

În aplicațiile de măsurare, poziționare și control este important monitorizarea și indicarea statusului mașinii unelte respectiv a instalației. Ca semnalul să fie prelucrat de unitatea de control, el trebuie convertit într-o formă digitală sau în una din semnalele standard 0…20mA, 4…20mA sau 0…10V.

În unele cazuri și semnalele digitale de la unitatea de control trebuiesc convertite în semnale analogice, necesare pentru echipamentele de poziționare.

Documentație pentru descărcare: