Scroll to top
en ro

Convertoare AC-DC (Redresoare)

Redresoarele transformă energia electrică de curent alternativ în energie electrică de curent continuu. Funcţie de natura elementelor componente, redresoarele sunt:

  • necomandate – realizate numai cu diode;
  • semicomandate – realizate cu diode și tiristoare;
  • comandate – realizate numai cu tiristoare.

Redresoarele necomandate asigură la ieșire o tensiune continuă de valoare medie constantă. Redresoarele semicomandate și comandate asigură la ieșire o tensiune continuă reglabilă.

1. Redresoare monofazate necomandate

1.1. Redresoare monofazate monoalternanță

Se numesc monoalternanță pentru că redresează doar o alternanță a tensiunii monofazate.

Schema electrică:

a)    Forma de undă a tensiunii din secundarul transformatorului.

 

 

 

b)    Forma de undă a us după redresare.

 

 

 

c)    Forma de undă a icând C nu este conectat.

 

 

 

d)    Forma de undă a us când C este conectat.

 

 

e)    Forma de undă a id când C este conectat

2. Redresoare monofazate dublă alternanță

2.1. Redresor monofazat dublă alternanță cu priză mediană

În alternanță pozitiva, când tensiunea are polaritatea fără paranteze conduce D1 (polarizată direct), iar D2 este blocată și Us >0. În alternanță negativă conduce D2 , D1 fiind blocată și Us >0.

Rezultă Us >0 în ambele alternanțe.

Schema electrică:

2.2. Redresor monofazat dublă alternanță în punte

a)    Forma de undă a tensiunii secundare.

 

 

 

b)    Forma de undă a tensiunii redresate.

 

 

 

c)    Forma de undă a us cu C conectat.

 

 

 

d)    Forma de undă a icând C este conectat.

3. Redresoare monofazate comandate

Redresoarele semicomandate și cele comandate asigură la ieșire o tensiune continuă reglabilă.

Principala utilizare a acestor redresoare este reglarea turaţiei motoarelor de c.c. prin conectarea redresoarelor fie în indus fie în circuitul de excitaţie al motoarelor de c.c. În cazul conectarii redresorului în indusul motorului, turaţia se reglează prin variaţia tensiunii produsa de redresor și turaţia variază în același sens cu variaţia tensiunii de comandă. La conectarea redresorului în circuitul de excitaţie al motorului turaţia se reglează prin metoda fluxului de excitaţie și turaţia variază în sens invers cu variaţia tensiunii de comandă. Cu toate ca redresoarele comandate sunt mai scumpe față de cele semicomandate ele se utilizează mai mult deoarece pot asigura și frânarea cu recuperare de energie în cazul motoarelor ce funcționeaza în ambele sensuri de rotaţie.

Comutaţia directă a tiristoarelor din cadrul redresoarelor se face prin aplicarea unui impuls de comandă în circuitul poartă-catod atunci când tiristorul este polarizat direct de circuitul de forță. Astfel prin controlul momentului amorsării pe durata polarizării directe se obţine un reglaj continuu al tensiunii de ieșire. Această metodă se numește comandă în fază a tiristoarelor.

Comutaţia inversă a tiristoarelor se face prin micșorarea curentului prin circuit sub valoarea curentului de menţinere sau prin aplicarea unei tensiuni inverse.

3.1 Redresoare monofazate monoalternanță comandate

Unghiul de comandă al tiristorului este produsul dintre pulsaţia v și timpul care trece din momentul în care tiristorul respectiv ar intra în conducţie dacă ar fi dioda și până când se aplică impulsul de comandă.

Tiristorul intră în conducţie în alternanță fără paranteze după unghiul a. Când sarcina este pur rezistivă atunci Us ³ 0.

Când sarcina este rezistiv-inductivă Z=R+j*XL, Us este atât pozitivă cât și negativă.

La sfârșitul alternanței pozitive ar trebui ca Us să se anuleze însă datorită fenomenului de autoinducţie generat în bobina Ls a consumatorului apare o tensiune care menţine tiristorul în conducţie și în alternanță a tensiunii din secundar.

Cu cât Ls este mai mare, durata de conducţie a tiristorului se mărește, iar Usmed se micșorează.

3.2. Redresoare monofazate în punte comandată

 Când sarcina este pur rezistivă Zs = Rs (Ls = 0) Us ³ 0 pe toată durata funcţionării.

Când sarcina este de tip RL iar Ls este suficient de mare (a suficient de mic) tiristoarele aflate în conducţie nu se blochează ele se menţin în conducţie pe durata unghiului de comandă a grupului următor. Redresorul funcționează în regim de curent neîntrerupt.

Documente pentru descărcare