In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Lucrari

Sistemul SCADA pentru dispecerizarea reţelei de apă potabilă şi apă uzată în oraşul Braşov

În perioada 2007 – 2010, Electromatic-Systems SRL a participat la proiectarea şi realizarea lucrărilor electrice şi implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizarea şi controlul dispecerizat al reţelei de apă şi apă uzată la Compania Apa Braşov, în cadrul proiectului "Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi apă uzată în oraşul Braşov", proiect finanţat din fonduri ISPA.

 

Sistem-Scada1Întregul proiect a vizat:

• Realizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov

• Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în cartierele Răcădău şi Schei

• Alimentarea cu apă a comunelor Hărman, Sânpetru

• Dezvoltarea reţelelor de apă din cartierul Stupini şi Tractorul VI

• Dezvoltarea reţelelor de canalizare în Tractorul VI Sud

• Instalarea debitmetrelor de canalizare

• Achiziţia de apometre

 

În cadrul contractului, Electromatic-Systems SRL a implementat sisteme SCADA – Vision X9, în staţiile de pompare a apei şi în dispeceratul central al companiei Apa, furnizând echipamentele electrice şi executând toate lucrările specifice:

• proiectare sisteme şi tablouri electrice de distribuţie şi comandă pentru medie şi joasă tensiune(6kV şi 0,4kV)

• execuţie, instalare şi punere în funcţiune tablouri electrice de distribuţie şi comandă pentru medie şi joasă tensiune(6kV şi 0,4kV)

• proiectare şi implementare sistem SCADA şi sistem de comunicaţii în tehnologie GPRS pentru 10 Staţii de pompare, 33 puţuri apă de mare adâncime, 35 puncte de monitorizare a presiunii şi debitului pe reţeaua de apă, 10 puncte de monitorizare a debitelor pe canalizare, 25 rezervoare de apă şi Dispeceratul central al Companiei Apa

Afla mai multe detalii despre acest proiect....                 

Cariere şi staţii de sortare şi concasare pietriş

Lucrări electrice şi tablouri de forţă şi automatizare pentru linii automate de concasare şi sortare piatriş:

 • Proiectare, producţie, instalare, PIF tablouri electrice de distrubuţie şi comandă
 • Cablare, montare şi programare consumatori şi instrumentaţie de câmp
 • Programare, testare şi PIF sistem automatizat

Staţii de sortare, spălare, depozitare şi ambalare legume

Automatizări ale liniilor pentru sortarea, spălarea, depozitarea şi ambalarea legumelor:

 • Producţie tablouri electric de distrubuţie şi comandă, instalare, PIF
 • Programare, testare şi PIF sisteme automatizate de control

Industria de producţie a varului

Proiectare şi execuţie completă a instalaţiilor electrice şi de automatizare a proceselor tehnologice de obţinere a varului în diferite forme:

 • Tablouri electrice de distribuţie şi comandă
 • Instrumentaţie de câmp
 • Control automat – reţele inelare de fibră optică pentru conexiunea automatelor programabile la sistemul SCADA
 • Implementare sistem SCADA – ecrane grafice animate, baze de date, grafice în timp real şi istorice, alarme

Industria alimentară

Producţia uleiului vegetal

Proiectare şi execuţie completă a instalaţiilor electrice şi de automatizare a proceselor tehnologice de obţinere a uleiului vegetal în etapele de însilozare, descojire, presare, extracţie şi rafinare:

 • Tablouri electrice de distribuţie şi comandă
 • Instalare echipamente de câmp EEx, cablare, PIF

Morărit şi panificaţie

Proiectare şi execuţie completă a instalaţiilor electrice şi de automatizare a proceselor tehnologice de obţinere a făinurilor din grâu şi porumb (tablouri electrice de distribuţie şi comandă, instrumentaţie de câmp, control automat - PLC, implementare sisteme SCADA).

Producţia berii

Lucrări de alimentare cu energie electrică:

 • Execuţie şi instalare tablouri electrice de distribuţie, comandă şi compensare a factorului de putere
 • Înlocuire transformatoare de putere (1600kVA 20/0,4kV)
 • Lucrări de dezafectare a instalaţiilor de distribuţie vechi
 • Testări, parametrizări, PIF

Captarea, tratarea, distribuţia şi epurarea apei

Lucrări electrice de modernizare staţii de tratare, pompare şi distribuţie şi puncte de monitorizare pe conductele de apa potabilă şi apă menajeră:

 • Tablouri electrice de distribuţie şi comandă, instalare şi parametrizare echipamente de măsură şi control
 • Automatizare şi monitorizare dispecerizată – sisteme SCADA bazate pe comunicaţie GPRS sau Wfi (ecrane de control animate, grafice in timp real, baze de date)

Epurarea apelor industriale provenite din procesul tehnologic de producţie a uraniului; automatizarea liniei de extragere a molibdenului şi a uraniului rezidual.

 • Producţia tablourilor electrice de distrubuţie şi comandă, instalare, PIF
 • Programare, testare şi PIF sistem de control automat
You are here Referinte